Účelové cvičenia

V dňoch 12. 9. a 14. 9. 2922 sa uskutočnili povinné tzv. Účelové cvičenia pre dolný stupeň a prvý a druhý ročník  horného stupňa gymnázia. 

Kvarta a Tercia na Vedeckom veľtrhu

Dňa 23. 9 . 22 sa žiaci Kvarty a Tercie zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Naše prvé kroky viedli do Zážitkového centra vedy Aurélium. Mali sme možnosť si pozrieť laserovú šou a následne sa prejsť veľkou halou plnou vedy. Objavovali sme a zabavili sme sa pri rôznych fyzikálnych, logických či optických exponátoch. Následne sme sa presunuli na vedecký veľtrh, kde sme si prezreli množstvo …

VIAC….

KOŽAZ

V dňoch 7. – 9. septembra 2022 sa konal Kurz ochrany života a zdravia v Trnavej Hore, ktorého účastníkmi boli žiaci tretieho ročníka a Septimy.

Pamätný deň holokaustu v synagóge

Dňa 9.9.2022 sa naši žiaci zúčastnili pietneho podujatia “NEZABUDNUTÍ SUSEDIA” v miestnej synagóge. Tento deň je pamätným dňom holokaustu obetí a rasového násilia i pre 1700 deportovaných levických židov.

Prednáška

6.septembra 2022 sa triedy 4.C a 4.D zúčastnili prednášky o vnútornej štruktúre a fungovaní mestskej samosprávy pod vedením prednostu mestského úradu Ing. Rastislava Juhára.

Návšteva domova dôchodcov „ Jeseň života“

29.6.22, predposledný deň v škole sa žiaci Tercie rozhodli potešiť krátkym programom seniorov. Pripravili si recitačné pásmo, hudobné vystúpenia. Na záver si všetci s chuťou zatancovali a zaspievali. Užili sme si príjemné chvíle. 😊

Návšteva partnerskej školy

Dňa 14.6.22 sa delegácia ŽŠR pri GAV Levice spoločne s basketbalovým tímom našej školy, časťou GAV TV a redakciou časopisu Preklepy zúčastnili priateľskej návštevy v našej partnerskej škole GJŠ Zlín.  Súčasťou návštevy bol taktiež summit žiackych rád stredných škôl Zlínskeho kraja, ako aj exhibičný zápas medzi basketbalovým tímom GAV Levice a GJŠ Zlín. Celú udalosť dokumentovala redakcia Preklepy ako aj …

VIAC….

VYHODNOTENIE   OLYMPIÁDY  V   RUSKOM  JAZYKU

       školský rok 2021 / 2022 Meno a trieda: Kategória: Školské kolo: 26. 11. 2021 Krajské kolo: 12. 3. 2022 Laura Liptáková (II.C) B1 1. miesto Terézia Mihalková (III.B) B2 1. miesto 2. miesto Sofia Homolová (II.B) B3 1. miesto 3. miesto

Celoslovenské finále Mladý Európan

16. júna 2022 sa v Trenčíne uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Mladý Európan, v ktorom nás reprezentoval šikovný tím sextánov – Gréta Czúdorová, Damiana Baloghová a Adam Haško. Naši mladí Európania predviedli skvelý výkon a obsadili 11.miesto.

Majstrovstvá SR v bedmintone

Na Majstrovstvách Slovenska v bedmintone žiakov SŠ družstvo chlapcov v zložení Benjamín Korbela a Tomáš Barát obsadilo 5. miesto. Gratulujeme!