DRUHÁ D

Triedna učiteľka: Mgr. Júlia Danková

 1. Balogh Sebastian
 2. Berek Zsombor
 3. Bielik Adam
 4. Bordánová Ema
 5. Brodniansky Dorian
 6. Buryová Barbora Liliana
 7. Čechová Natália
 8. Fašková Viktória
 9. Füri Filip
 10. Gajdošová Stella
 11. Gunár Ján
 12. Guttenová Ela
 13. Hajko Matej
 14. Ivanov Marko
 15. Kentošová Júlia
 16. Koláriková Lenka
 17. Kováčová Vivien
 18. Krnáčová Nina
 19. Lacková Natália
 20. Machová Veronika
 21. Mrázeková Daniela
 22. Rajcová Vanessa
 23. Sasaiová Veronika
 24. Štefanová Tamara
 25. Uhnáková Hana
 26. Vrecník Marian
 27. Zlatňanský Lukáš