OKTÁVA

Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Baková

 1. Baloghová Damiana
 2. Barát Tomáš
 3. Bielik Martin
 4. Bielik Adrián
 5. Bočák Filip
 6. Cocherová Rebeka
 7. Czúdorová Gréta
 8. Ďurovičová Sofia
 9. Gažová Hana
 10. Haško Adam
 11. Ivanovová Nina
 12. Kostolányiová Viktória Eva
 13. Kyšová Marianna
 14. Lajtoš Ivan
 15. Michníková Alica
 16. Pelesová Karolína
 17. Pham Viet Hung Tuan
 18. Plechová Zuzana
 19. Počaji Dávid
 20. Schniererová Karin
 21. Sluková Gabriela
 22. Šabíková Ana
 23. Široký Martin
 24. Švec Martin
 25. Trňanová Nina
 26. Turčok Matej
 27. Viglašová Kristína