Šialene začarovaný GAV 2018

Šialene začarovaný GAV sa 7.11.2018 začal dynamickými udalosťami. Žiakom P,S,T,K  organizátori premietli film, na základe, ktorého museli účastníci zisťovať dôležité súvislosti a určiť páchateľa , ktorý náš GAV šialene začaroval. Pri plnení úloh na jednotlivých stanovištiach na chodbách „ veľkého“ GAVu na tímy – Borovička, Čierne mačky, Donatovi prívrženci, Pracujeme na tom, Beštye, Goryly, Szörnytegeg, Z1nok, Džon Lennonn a krvavé mušky, číhali strašidlá, ktoré vytvorili tú pravú začarovanú atmosféru. Pripravené úlohy napr. ochutnávanie maglajzov, identifikovanie záhadných kvapalín … ukázalo, že pôvod sviatku Halloween, ktorý vznikol na území Írska, sa dá užiť aj na našom malom Slovensku. Po odhalení páchateľa a vyslovení záhadného zaklínadla došlo ku konečnému zrušeniu kliatby. Naša vďaka patrí p. zástupkyniam J. Kvočkovej, V.Potočárovej  a pani učiteľkám M.Labovskej, E. Lajtošovej, J.Bakovej, M.Makovej, A, Hajdamárovej, A.Čengerovej a M.Frajtovej.

Všetci pevne dúfame a veríme, že si takúto zábavnú akciu užijeme aj na budúci rok.

Dáša a Tóno z III.D