VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽ ŠKOLY: Mgr. Vladimír Tóth, e-mail: riaditel@gav.sk

ZÁSTUPKYNE RIADITEĽA:

Mgr. Jana Kvočková, e-mail: kvockova.zrs@gav.sk

Ing. Vieroslava Potočárová, e-mail: potocarova.zrs@gav.sk

EKONÓMKA ŠKOLY: Mgr. Eva Krekovičová, e-mail: ekonomka@gav.sk

TAJOMNÍČKA ŠKOLY: Paulína Kurucová, e-mail: sekretariat@gav.sk

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Ing. Tatiana Bandziová, e-mail: jedalen@gav.sk

Číslo účtu na úhrady stravy: SK24 8180 0000 0070 0031 0975
Pri platbe je potrebné do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.

TEL. KONTAKT – SEKRETARIÁT: 036 / 6312631

TEL. KONTAKT – JEDÁLEŇ: 036 / 6319047

ADRESA ŠKOLY: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice

KÓD ŠKOLY: 641 003

IČO: 00160211

DIČ: 2021171570

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 9 files.