V piatok 08. 03. 2019 sme časť tretiakov  v rámci  predmetu Spoločenskovedný seminár navštívili mestský úrad v Leviciach, kde nás prijal pán primátor RNDr. Krtík  a jeho najbližší spolupracovníci. Pripravili si pre nás krátku prezentáciu a potom všetci ochotne odpovedali na naše otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy, ale aj súčasných problémov mesta. Prostredníctvom návštevy sme mali možnosť okrem teórie v škole nahliadnuť aj do praxe, čo pre nás bolo príjemnou zmenou.

Soňa Haulíková, Septima