Oceňovanie úspešných absolventov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

Dňa 26. septembra 2017 po prvýkrát slávnostne oceňovali úspešných absolventov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu aj v Nitre. Z vyše dvesto mladých ľudí z Banskobystrického, Trnavského a Nitrianskeho kraja získalo bronzové ocenenie v podobe certifikátu a odznaku osemdesiatšesť najvytrvalejších, medzi nimi aj naši žiaci V. Tordová, D. Drappanová, M. Štipková a R. Michalovič.

Gratulujeme a veríme, že spolu viacerými novými nadšencami budú aj naďalej pokračovať vo svojom snažení naplniť svoj potenciál, rozvíjať svoje schopnosti, čeliť výzvam a prekonať seba samého.