… O HIV a AIDS

Dňa 22.11. a 23.11.2022 sme si pre triedy 1.A, 1.C, 1.D a Kvinta pripravili rovesnícky program na tému ,,HIV vírus a ochorenie AIDS”, pripomenuli sme si tak medzinárodný deň proti HIV/AIDS, ktorý bol Svetovou zdravotníckou organizáciou určený na 1.12. od roku 1988. Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku, zahrali si krátky kvíz a získali nové informácie o prevencii.

Soňa Meszárošová, Alexandra Šimeghová, Katarína Lepiešová a Viktória Kollárová- Sexta