Deviateho marca 2017 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil deň otvorených dverí pre budúcich primánov – záujemcov o osemročnú formu štúdia na našom gymnáziu a ich rodičov.

Pre návštevníkov sme s pomocou súčasných žiakov osemročného štúdia pripravili ukážky aktivít a pokusov z jednotlivých predmetov – slovenčina, matematika, cudzie jazyky, chémia, fyzika, biológia, dejepis, geografia. Boli to praktické činnosti, ktoré sa realizujú na vyučovacích hodinách.

Zároveň sme všetkým ukázali priestory v ktorých sa žiaci učia, oboznámili sme ich s počtom hodín jednotlivých predmetov. Každý záujemca dostal letáčik s popisom predmetov a počtom hodín v jednotlivých ročníkoch.

Veríme, že účasť piatakov a ich rodičov na tejto akcii im pomohla k rozhodnutiu o ich ďalšom študijnom smerovaní.