Dňa 22. marca sa dvere našej školy otvorili pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Deň otvorených dverí osemročného gymnázia bol naplnený hravými a poučnými aktivitami.