… O KOMUNIKÁCII

V pondelok, 11. 3. 2022 a v stredu 13.4.22, sme boli v Tercii a I.D urobiť interaktívne aktivity na komunikáciu. Mali sme pripravený program s aktivitami spojenými s verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Snažili sme sa žiakom priblížiť neverbálnu komunikáciu v praxi a zároveň ich naviesť k efektívnej komunikácii. Pracovalo sa s nimi dobre, boli hraví,  komunikatívni, priateľskí a zapájali sa do aktivít. Užili sme si zábavu J

E. Kondrčíková, M. Šugár, J. Urban – III.D; L. Bartková – III.a