Výchovná poradkyňa:

Mgr. Mária Pompošová

e-mail: pomposova@gav.sk

Špeciálna školská pedagogička:

Mgr. Jana Ellerová

e-mail: ellerova@gav.sk