ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

Výchovná poradkyňa:

Mgr. Mária Pompošová

e-mail: pomposova@gav.sk

Školská psychologička:

Mgr. et Mgr. Martina Hašková

email: haskova@gav.sk

Školskú psychologičku nájdete v kabinete výchovného poradenstva na prvom poschodí v hlavnej budove gymnázia.

Poradenské a konzultačné hodiny poskytujem každý utorok v čase od 8.00 do 16.00 hod.

O psychologické služby školskej psychologičky môžete požiadať prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu, osobne, cez Edupage alebo e-mailom.

Milí žiaci, som tu pre Vás

*             v prípade potreby porozprávať sa a zdôveriť so svojimi problémami,

*             v prípade ťažkostí v učení,

*             ak sa necítite dobre v kolektíve, alebo ak sa vyskytujú problémy so spolužiakmi/kamarátmi,

*             v prípade osobných, rodinných ťažkostí,

*             v prípade dlhodobo pretrvávajúcej zlej nálady,

*             v prípade pocitu, že Vám niekto ubližuje,

*             v prípade potreby pomôcť niekomu inému pri riešení jeho problému,

*             ak Vás trápi tréma, strach zo skúšania.

Nie je prejavom slabosti a hanby vyhľadať pomoc. Ak Vás niečo trápi, kontaktujte ma a určite spoločne nájdeme spôsob, ako to vyriešiť.

Poradenstvo pre rodičov a pedagogických pracovníkov:

Rodičia sa môžu na mňa obrátiť

Užitočné linky pre žiakov