Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

Dňa 19. januára 2017 sa na Strednej odbornej pedagogickej škole v Leviciach uskutočnilo Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka v kategóriách 2A/ žiaci prvých a druhých ročníkov štvorročného gymnaziálneho štúdia a žiaci kvinty a sexty spolu s prvákmi a druhákmi z Obchodnej akadémie v Leviciach/ a v 2B / žiaci tretích a štvrtých ročníkov štvorročného gymnaziálneho štúdia a žiaci septimy a oktávy, spolu s tretiakmi a štvrtákmi z Obchodnej akadémie Levice.

Žiaci našej školy obsadili v kategórii 2A prvé a tretie miesto.

  1. miesto Dušan Varga /Kvinta/
  2. miesto Klaudia Havranová /Sexta/

V kategórii 2B obsadili naši žiaci prvé a druhé miesto.

  1. miesto Igor Kakas   /3. A/
  2. miesto Oliver Zeman /4.A/