Charitatívna zbierka

Dňa 25.5. 2018 prebehla na našej škole v poradí už 3. zbierka pod názvom Úsmev ako dar pre deti z detských domovov. Podarilo sa nám vyzbierať plnú pokladničku peňazí. Všetkým, ktorí do zbierky prispeli, zo srdca ďakujeme. Rovnako veľká vďaka patrí našim dobrovoľníčkam M. Šuchterovej a K. Tóthovej z 3.C, kt. nám so zbierkou pomáhali.

Mgr. Zuzana Bobáková, Mgr. Andrea Čengerová