Dňa 31. januára 2019 žiaci prvého ročníka, absolvovali odbornú prednášku na tému Práca archeológa.  Mgr. Peter Tóth, PhD., z Ústavu archeológie a muzeológie Masarykovej Univerzity v Brne,  v prednáške  študentom vysvetlil čo je archeológia, čím sa zaoberá a čo je jej podstatou. V ďalšej časti svojho výkladu žiakom podrobnejšie charakterizoval jednotlivé fázy archeologického výskumu, používané metódy a technológie, s ktorými archeológovia pracujú a pod. Mgr. Petrovi Tóthovi, PhD. ďakujeme za  nové poznatky.