Návšteva domova dôchodcov „ Jeseň života“

29.6.22, predposledný deň v škole sa žiaci Tercie rozhodli potešiť krátkym programom seniorov. Pripravili si recitačné pásmo, hudobné vystúpenia. Na záver si všetci s chuťou zatancovali a zaspievali. Užili sme si príjemné chvíle. 😊

Návšteva partnerskej školy

Dňa 14.6.22 sa delegácia ŽŠR pri GAV Levice spoločne s basketbalovým tímom našej školy, časťou GAV TV a redakciou časopisu Preklepy zúčastnili priateľskej návštevy v našej partnerskej škole GJŠ Zlín.  Súčasťou návštevy bol taktiež summit žiackych rád stredných škôl Zlínskeho kraja, ako aj exhibičný zápas medzi basketbalovým tímom GAV Levice a GJŠ Zlín. Celú udalosť dokumentovala redakcia Preklepy ako aj …

VIAC….

VYHODNOTENIE   OLYMPIÁDY  V   RUSKOM  JAZYKU

       školský rok 2021 / 2022 Meno a trieda: Kategória: Školské kolo: 26. 11. 2021 Krajské kolo: 12. 3. 2022 Laura Liptáková (II.C) B1 1. miesto Terézia Mihalková (III.B) B2 1. miesto 2. miesto Sofia Homolová (II.B) B3 1. miesto 3. miesto

Celoslovenské finále Mladý Európan

16. júna 2022 sa v Trenčíne uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Mladý Európan, v ktorom nás reprezentoval šikovný tím sextánov – Gréta Czúdorová, Damiana Baloghová a Adam Haško. Naši mladí Európania predviedli skvelý výkon a obsadili 11.miesto.

Majstrovstvá SR v bedmintone

Na Majstrovstvách Slovenska v bedmintone žiakov SŠ družstvo chlapcov v zložení Benjamín Korbela a Tomáš Barát obsadilo 5. miesto. Gratulujeme!

Majstrovstvá SR v šachu

Dňa 14. 6. 2022 sa v Zákamennom uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovali dve družstvá v zložení A tím: Martin Solčan, Tomáš Béreš, Róbert Bajnok a Oleksandra Khovpei a B tím: Ján Mederly, Tomáš Svorad, Andrej Kompan a Hanka Havranová. A-tím od 2. kola prevzal štafetu lídra a väčšinu turnaja hráči odohrali na …

VIAC….

Prednáška o závislostiach

Dnes 8.6.22 sa na GAVe uskutočnila prednáška na tému „ Látkové a nelátkové závislosti.“ Pani Bc. B. Töröková z Mestskej polície v Leviciach a pani. por. JUDr. M. Molnárová  z OR PZ v Leviciach , žiakom prvých ročníkov a kvinty porozprávali o tom ako sa drogám vyhnúť, aké nepriaznivé účinky majú na ľudský organizmus a tiež  o negatívnych  legislatívnych dôsledkoch. Všetci veríme, že sa našim žiakom tieto užitočné informácie zídu …

VIAC….

Plavecký výchovno-vzdelávací kurz

V termíne 23. 5. – 27. 5. 2022 sa v areály kúpaliska Vadaš v Štúrove konal plavecký kurz. Účastníkmi boli žiaci triedy Sekunda, Tercia a Kvarta.

Prednáška “Holokaust”

Dňa 7.6.2022 v Levickej synagóge  sa uskutočnila tretia časť série prednášok v rámci projektu: Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Židovská škola Levice. Táto séria prednášok bola zameraná na vzdelávanie o holokauste – teoretické východiská a prax. Témou prvej prednáška bol  holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti – ku koreňom genocídy (stereotypy, predsudky ako predpoklady netolerantnej spoločnosti). Druhá prednáška nám ponúkla pohľad …

VIAC….

Prednáška SPS

Dňa 1.6.2022 absolvovali žiaci 2.a 3.ročníka v rámci spoločenskovedného semináru prednášku a workshop o kritickom myslení pod vedením lektorky Janky Kostovčákovej z platformy Zmudri. Pani lektorke ďakujeme veľmi pekne za motivačné a podnetné aktivitky.