Prednáška SPS

Na seminári z filozofie pri príležitosti 73. výročia vydania Všeobecnej deklarácie ľudských práv nás Martin Balega (náš bývalý žiak a študent práva) oboznámil s obsahom tohto dokumentu, ako aj o nevyhnutnosti uznania a zachovávania ľudských práv a slobôd. Zaujímavá prednáška, aktivity pre žiakov, ako i Martinove osobné skúsenosti zo štúdia práva veľmi pozitívne obohatili dnešnú hodinu. Prednášajúcemu srdečne ďakujeme a …

VIAC….

Vianočná zbierka pre rodiny v núdzi

V dňoch 7. až 9. decembra sa na našej škole uskutočnila materiálna zbierka pre Komunitné centrum v Tekovských Lužanoch. Pomohli sme rodinám v núdzi šatstvom, školskými pomôckami, drogériou, knižkami a hračkami pre deti. Všetkým Vám veľmi pekne ďakujeme za láskavú ochotu pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Koľko lásky…

GAVáci, veľmi pekne ďakujeme za Váš príspevok do krásneho celoslovenského projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 80 krabičiek, ktoré urobili radosť mnohým seniorom v Leviciach a okolí. Ešte raz, veľká vďaka všetkým!

Aktivita na hodine ANJ

Trieda I.C a hodina angličtiny zameraná na opakovanie ľudských vlastností formou brainstormingu a súťaže

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku sa uskutočnilo 26. novembra 2021. Do krajského kola postupujú nasledovní žiaci: Kategória B1: Laura Liptáková 2.C Kategória B2: Terézia Mihalková 3.B Kategória B3: Sofia Homolová 2. B. Ďakujeme všetkým zúčastneným  za úspešnú reprezentáciu svojej triedy.

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vyhodnotenie školský rok 2021 / 2022: KATEGÓRIA 1A: (PRÍMA, SEKUNDA) miesto: René Németh (S)                       miesto: Filip Jedlička (S)              miesto: Tatiana Tošálová (S) KATEGÓRIA 1B: (TERCIA, KVARTA) miesto: Patrícia Árendášová (K)           miesto: Laura Parízeková (K)                miesto: Adam Líška (K) KATEGÓRIA 2A: (1. a 2. ročník, KVINTA, SEXTA) miesto: Filip Bočák (X)                 miesto: Ivan Nehrub (II.D)                     miesto: Gréta Czúdorová (X) KATEGÓRIA 2B: …

VIAC….

Krajské kolo Zenit v programovaní

Vo štvrtok 25. novembra 2021 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Súťažilo sa online v dvoch kategóriách. V oboch kategóriách sme mali z našej školy súťažiacich. V kategórii A súťažil Ján Mederly z III. B triedy. Skončil na 14. mieste, čo v konkurencíi o rok starších štvrtákov je výzvou na budúci rok. V kategórii B, kde sú žiaci prvého a druhého ročníka strednej školy, obsadil vynikajúce 3. miesto Patrik …

VIAC….

Svetový deň boja proti AIDS

Dnes 1.12.21 v rámci Svetového dňa boja proti AIDS aktivisti SČK besedovali o HIV a AIDS s prvákmi. Tercia a príma vytvorili symbol tohto dňa živú červenú stužku.

Internetová matematická olympiáda

Dňa 30. 11. 2021 sa dva tímy našich matematických nadšencov popasovali v časovom limite dvoch hodín s desiatimi zaujímavými úlohami Internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Ústav matematiky FSI Vysokého učení technického z Brna. Vzhľadom na súčasné opatrenia jeden z tímov súťažil priamo v škole a komunikácia medzi súťažiacimi v druhom tíme prebehla prostredníctvom online platformy. Tešíme sa na vyhodnotenie, i keď za …

VIAC….