Želáme všetkým študentom a zamestnancom Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, ako aj ich rodinným príslušníkom, negatívny výsledok víkendového testovania.

___________________

Vážení rodičia, milí študenti!

Od pondelka 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020 prechádzajú na dištančné vyučovanie všetky triedy GAV Levice.

Rozvrhy hodín jednotlivých tried sú publikované v triednych kurzoch Moodle.

Z rozhodnutia MŠVVaŠ sa mení termín jesenných prázdnin. Nebudú 29. a 30. októbra, ale budú 30. októbra a 2. novembra a potom aj 6. novembra a 9. novembra 2020.

Veľa zdravia.

Vladimír Tóth, riaditeľ školy