OZNAM

voľná pracovná pozícia – účtovníčka školy


Prihlášky zasielajte mailom na sekretariat@gav.sk najneskôr dva dni pred workshopom v tvare:

– meno a priezvisko žiaka
– názov ZŠ
– telefónne číslo žiaka (príp. zákonného zástupcu s poznámkou ZZ)
– e-mail žiaka (príp. zákonného zástupcu s poznámkou ZZ)
– predmet workshopu, na ktorý sa žiak prihlasuje

Workshopy budú prebiehať v hlavnej budove školy na Mierovej ulici 5, so začiatkom o 15.00 hod.