Vážení rodičia, milí žiaci,
vzhľadom na vývoj pandemickej situácie a uznesenie vlády vydalo Ministerstvo školstva SR rozhodnutie k organizácii vyučovania na ďalšie týždne.
Na základe toho žiaci stredných škôl pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Vyučovanie sa bude uskutočňovať podľa platného (dištančného) rozvrhu hodín.


Úradné hodiny
(vzhľadom na epidemiologickú situáciu len v nevyhnutných prípadoch)
Potvrdenie o návšteve školy / štvrtok 12.00 hod. – 13.00 hod.
Potvrdenie prihlášok na VŠ / štvrtok 13.00 hod. – 14.00 hod.