Vážení rodičia, milí študenti!

Od pondelka 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020 prechádzajú na dištančné vyučovanie všetky triedy GAV Levice.

Rozvrhy hodín jednotlivých tried sú publikované v triednych kurzoch Moodle.

Veľa zdravia.

Vladimír Tóth, riaditeľ školy