LETNÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR GAVÁČIK

týždenný letný tábor pre budúcich piatakov ZŠ

Informácie a prihláška tu


2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Piataci a piatačky!

Oznamujeme vám, že na Gymnáziu Andreja Vrábla Levice sa uskutoční II. kolo prijímacích skúšok na osemročnú formu štúdia.

Prihlášku na štúdium si môžete stiahnuť tu a vyplnenú a potvrdenú základnou školou nám ju doručiť (poštou alebo osobne) do 17. júna 2021.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v utorok 22. júna 2021. 

V prípade otázok alebo nejasností volajte na 036/6312631 alebo píšte na riaditel@gav.sk.

Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy


COVID 19 – NÁVRAT DO ŠKOLY

Ak je žiak doma do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate žiaka do školy predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom, Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané plnoletým žiakom.

Ak žiak nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) rodič pri opätovnom nástupe žiaka do školy predloží Potvrdenie o chorobe vystavené príslušným lekárom.