Oznam


Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ sa od pondelka 26. apríla 2021

v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých stredných školách.

V prípade GAV Levice to znamená,

že ak zostane levický okres naďalej v červenej farbe,

v pondelok 26. apríla sa vrátia na prezenčné vyučovanie triedy dolného stupňa osemročného gymnázia. 

Ak sa farba levického okresu zmení z červenej na ružovú,

prezenčná forma vyučovania bude obnovená pre všetky triedy gymnázia.

O tom, ktorá z uvedených alternatív bude od 26. apríla aktuálna, vás budeme informovať po zverejnení „farby okresov“ ÚVZ SR pravdepodobne v stredu 21. apríla 2021.

Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy