OZNAM

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne schôdze Rodičovského združenia pri GAV Levice, ktoré sa uskutočnia v utorok 22. septembra 2020 so začiatkom o 16.15 hod. v kmeňových učebniach tried. Členovia Rady rodičovského združenia sa stretnú v prednáškovej miestnosti o 15.45 hod. (v suteréne školy)

Upozorňujeme Vás na: Voľby do Rady školy

Oznamujeme vám, že od stredy 16. septembra 2020 sa vyučovanie riadi normálnym rozvrhom na školský rok 2020/2021. Rozpis obedov a obsadenie učební nájdete v Moodle_Aktuality.

Stále sú v platnosti hygienicko-bezpečnostné opatrenia, vrátane povinného nosenia rúšok v priestoroch školy.

Informácie pre zákonných zástupcov žiakov:

  1. Prosíme vás, aby ste v prípade, ak sa u vášho dieťaťa prejavia príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym prejavom COVID-19, dieťa nepúšťali do školy a oznámili túto skutočnosť triednemu profesorovi žiaka. V prípade, že zdravotné ťažkosti žiaka pominú, žiak sa vráti do školy s vyplneným Vyhlásením o bezinfekčnosti.
  2. V prípade, že sa spomenuté príznaky prejavia u žiaka počas jeho pobytu v škole, bude umiestnený do karanténnej miestnosti a vás o tom budeme okamžite informovať.
  3. S akýmikoľvek otázkami sa môžete obrátiť na triednych učiteľov prípadne na riaditel@gav.sk.