OZNAM

Vzhľadom na vládou SR schválené rozdelenie okresov a aktualizovaný COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT sa

od 10. mája 2021 vyučujú všetky triedy GAV Levice prezenčne.

Žiaci (a ani ich zákonní zástupcovia) sa nemusia preukazovať negatívnym testom.

Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Výsledková listina prijímacích skúšok osemročného študijného programu

Oznamujeme vám, že podľa pokynov ministerstva školstva sa pri príchode žiaka na prijímacie skúšky nevyžaduje predloženie negatívneho testu od žiaka a ani od jeho zákonného zástupcu.

Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy