DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame deviatakov, ktorí si podali prihlášku na štúdium na GAV Levice na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo

štvrtok 20. apríla 2023 od 8.00 hod. do 11.30 hod.

Deviataci, príďte si pozrieť priestory levického gymnázia, porozprávať sa so súčasnými študentmi a ich učiteľmi!

Budeme radi, ak túto možnosť využijú spolu s vami aj vaši rodičia.

Kto nebude môcť prísť doobeda, môže absolvovať DOD v obmedzenom formáte aj poobede od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Tešíme sa na Vás!


Milí deviataci!

Potvrdzujeme konanie pracovných seminárov, na ktoré pozývame deviatakov, ktorí uvažujú o štúdiu na GAV Levice a zároveň sa chcú dozvedieť viac o vybraných predmetoch. Naša ponuka a harmonogram: tu

Ak máš záujem zúčastniť sa na niektorom z uvedených workshopov pošli na riaditel@gav.sk e-mail s údajmi: meno a priezvisko žiaka, názov ZŠ, e-mail žiaka (prípadne e-mail zákonného zástupcu s poznámkou – ZZ), mobil žiaka, názov predmetu seminára.

V prípade, že z jednej triedy plánuje prísť na workshop viac žiakov, je možné ich záujem nahlásiť jedným spoločným e-mailom. Prosíme, aby záujemcovia o workshopy prejavili záujem zaslaním e-mailu najneskôr deň pred jeho konaním.

Milý deviatak, deviatačka! Prosíme, aby si informáciu o konaní workshopov na GAVe posunul aj svojim spolužiakom, na ktorých nemáme kontakt. Viac informácií o “Poobediach na GAVe” nájdete na našej stránke www.gav.sk


Milí piataci!

Pripomíname vám, že posledný termín doručenia prihlášky žiaka na osemročnú formu štúdia je 20. marec 2023!

Podaním prihlášky sa k ničomu nezaväzujete, zaisťujete si len možnosť vykonať na GAV Levice prijímacie skúšky. Tieto môžete vnímať aj ako anonymnú možnosť konfrontácie svojich vedomostí s rovesníkmi z iných základných škôl.

Až po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok a dostatočnom počte získaných bodov získate možnosť zapísať sa na osemročné gymnaziálne štúdium.

Novinkou v učebnom pláne Gymnázia Andreja Vrábla Levice v budúcom školskom roku je aj vyučovanie španielskeho jazyka  (ako alternatívy k nemeckému jazyku).

Ďalšie užitočné informácie týkajúce sa prijímacích skúšok 2023 nájdete na lište našej stránky v záložke “Prijímacie skúšky”.