Matematický expres

Je to online súťaž , internetová tímová súťaž z matematiky pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Tímy v priebehu súťaže postupne riešia  matematické úlohy. Tieto úlohy boli zostavené tak, aby neboli potrebné špeciálne znalosti z matematiky a na ich riešenie postačovalo logické zmýšľanie. Súťažilo sa v šiestich kategóriách a to: 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ, sekunda, tercia a kvarta. Do súťaže sa zapojilo 624 tímov zo 144 škôl v Česku a na Slovensku.

Súťaž sa uskutočnila  v stredu 15. februára 2017 o 9:00 a trvala 110 minút. Organizátorom súťaže je P-MAT nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania.

Z našej školy sa zúčastnilo 5 tímov, 4 tímy boli z tercie a jeden tím zo sekundy. Sekundáni sa umiestnili na 19 mieste z 89 družstiev a družstvá z tercie na 37. až 64. Mieste zo 69 družstiev. Žiaci získali veľa nových skúsenosti a vedomostí. Gratulujeme.