Dňa 7. 6. 2017 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili v rámci predmetu Ekonomika zaujímavej besedy so zakladateľom a spolumajiteľom firmy Fusakle  p. Jánom Angušom. Cieľom bolo študentom priblížiť strasti a slasti podnikania na Slovensku. Odvážlivci, ktorí sa zapojili do debaty a položili aj zaujímavú otázku boli odmenení, samozrejme párom fusaklí.

Ing. Šimeghová