…POVEDZ SVOJ NÁZOR

V utorok 14.2.23 si rovesnícka aktivistka E. Orovnická  z II. A pripravila pre svojich spolužiakov z I.C zaujímavú aktivitu „ Povedz svoj názor“.  Žiaci boli nútení sa rozhodovať a zamýšľať nad dôležitými otázkami z reálneho života. Komunikácia bola veľmi podnetná a efektívna.