… O SPOLUPATRIČNOSTI

Rovesnícki aktivisti N. Macáková, K. Kiselová, N. Tomová, K. Krištofová, R. Obert – 2.D si v utorok 29.11. 22 pripravili rovesnícky program na tému spoznávania sa pre  žiakov Prímy.  Pripravili sme si zaujímavé aktivity, v ktorých sa dozvedeli niečo nové o svojich spolužiakoch a spoločne sme sa aj zabavili. 😊

N. Macáková- II.D