… O VZŤAHOCH

Dňa 5.10.2022 sme si pre triedu Kvarta pripravili rovesnícky program na tému ,,Medziľudské vzťahy”. Kvartáni  si vyskúšali rôzne aktivity na upevnenie vzťahov či už v triede alebo aj mimo školského prostredia. Diskutovali  sme spoločne o dôležitých vlastnostiach vo vzťahoch ako napríklad komunikácia a dôvera. Spoločne sme sa aj zabavili.

S. Mészárošová, A. Šimeghová – X