Rovesnícky program v príme

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami si E. Sebelédi, T. Zelmanová, B. Vidová – Q pripravili zábavné aktivity pre žiakov prímy. Zaujímavými otázkami podnietili diskusiu a spoznávaní, reflexii. Samozrejme sa všetci dobre zabavili J.

E.Sebelédi, T. Zelmanová, B. Vidová – Q