ANGLICKÝ JAZYK

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE ANGLICKÉHO JAZYKA

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Katarína Riecka
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Andrea Géciová, Mgr. Zdena Ginčaiová, Mgr. Barbora Jesenská, Mgr. Barbora Konôpková, PaedDr. Ľubica Kovácsová, PhD., Mgr. Jana Mácsaiová, Ing. Jarmila Mlynárová, PhDr. Cyril Šebo, PaedDr. Vivána Bieliková, Mgr. Darina Árendášová

O PREDMETE

MATURITA