ANGLICKÝ JAZYK

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE ANGLICKÉHO JAZYKA

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Jana Jaďuďová
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Andrea Géciová, Mgr. Zdena Ginčaiová, Mgr. Barbora Jesenská, Mgr. Barbora Konôpková, PaedDr. Ľubica Kovácsová, PhD., Mgr. Jana Mácsaiová, Ing. Jarmila Mlynárová, PhDr. Katarína Riecka, PhDr. Cyril Šebo, PaedDr. Vivána Bieliková

O PREDMETE

MATURITA