ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE ANGLICKÉHO JAZYKA

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Jana Jaďuďová
Členovia predmetovej komisie: PaedDr. Viviána Bieliková, Mgr. Izabela Branická, Mgr. Andrea Géciová, Mgr. Zdena Ginčaiová, PhDr. Katarína Riecka, PaedDr. Ľubica Kovácsová, Mgr. Barbora Konôpková, Mgr. Jana Mácsaiová, Mgr. Jarmila Mlynárová, PhDr. Cyril Šebo

O PREDMETE

MATURITA