Zloženie predmetovej komisie anglického jazyka

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Jana Jaďuďová ANJ/SJL
Členovia predmetovej komisie: PaedDr. Viviána Bieliková ANJ/HUV, Mgr. Izabela Branická ANJ/RUJ, Mgr. Andrea Géciová ANJ, Mgr. Zdena Ginčaiová ANJ/SJL, PhDr. Katarína Riecka ANJ/OBN, PaedDr. Ľubica Kovácsová ANJ/MAT, Mgr. Barbora Konôpková ANJ, Mgr. Jana Mácsaiová ANJ/VYV, Mgr. Jarmila Mlynárová ANJ, PhDr. Cyril Šebo ANJ/RUJ


O predmete

Maturita