…O OMAMNÝCH LÁTKCH

Dňa 20.3. 24, v stredu, sme navštívili triedu sekunda. Rozprávali sme sa na tému drogy, o ich účinkoch na ľudský organizmus, o zdravotných rizikách. Tiež sme rozoberali rôzne závislosti, hovorili sme o pomoci pre závislých a ako pomôcť pri predávkovaní. Bolo to zaujímavé.    

V. Košuthová, M.Rudolphi, L. Macáková – Q