PRÍMA

Triedna učiteľka: PhDr. Katarína Riecka

 1. Bagala Dominik
 2. Bartoníček Patrik
 3. Drapčaťová Tereza
 4. Franěk Jakub
 5. Hancková Hana
 6. Herbácskó Simona
 7. Kmeťo Patrik
 8. Kopča Tobias
 9. Kopková Tamara
 10. Korec Samuel
 11. Kováč Martin
 12. Laceková Lucia
 13. Lipták Richard
 14. Mäsiarová Katarína
 15. Mészáros Sebastian
 16. Miklóš Rastislav
 17. Noskaj Róbert
 18. Orieščiková Simona
 19. Sluková Emília
 20. Stecíková Nela
 21. Szeiffová Liliana
 22. Šmrhola Simon
 23. Štefanka Patrik
 24. Števčaťová Agáta
 25. Taňaši Lukas
 26. Trhan Benjamín
 27. Uhnáková Viktória
 28. Valachovičová Dominika
 29. Vaňatka Teodorik Aurel
 30. Wardle Catherine Juliana Margaret
 31. Žilčaiová Andrea