PRVÁ B

Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Ďurišová

 1. Abdalla Adem
 2. Adam Juraj
 3. Bohonos Oleksii
 4. Brezovický Filip
 5. Danišová Petra
 6. Földesiová Lucia
 7. Foltán Timon
 8. Hankovský Kevin
 9. Hlinčík Lukas
 10. Hrúz Peter
 11. Chudý Alexander Samuel
 12. Kováčová Vivien
 13. Krajmer Tobiáš
 14. Kúkel Dávid
 15. Lipták Rastislav
 16. Mezeiová Lesia
 17. Mikla Oliver
 18. Pásztorová Viktória
 19. Peterčáková Alexandra
 20. Pomoziová Aimie
 21. Poracká Aneta
 22. Špaňová Ema
 23. Štupáková Lillian
 24. Uhríková Lea
 25. Valachovičová Paulína
 26. Verešová Beáta