Dňa 27. novembra 2018 žiaci prvého ročníka, ktorí navštevujú seminár z dejepisu, absolvovali odbornú prednášku na tému Nitriansky kraj v praveku.  Mgr. Peter Tóth, PhD., z Ústavu archeológie a muzeológie Masarykovej Univerzity v Brne,  v úvode prednášky študentom vysvetlil čo je archeológia, čím sa zaoberá a čo je jej podstatou. V ďalšej časti svojho výkladu žiakom charakterizoval jednotlivé obdobia dejín praveku s dôrazom na najznámejšie náleziská nachádzajúce sa na území Nitrianskeho kraja (Šaľa, Maňa, Vráble – Fidvár,  Čaka, Levice).

Mgr. Petrovi Tóthovi, PhD. ďakujeme za  nové poznatky a tešíme sa na ďalšie stretnutie.