Dňa 26. júna žiaci prímy absolvovali prehliadku Tekovského múzea v Leviciach. Sprievodkyňa nám prostredníctvom zaujímavého výkladu priblížila niekoľko stálych expozícií (Archeológia, Spoločenský život a cechy, Ladislav Bielik – august 1968, Ľudový odev). Ďalej sme si prezreli putovnú výstavu „100 rokov fotografickej techniky“, ktorá žiakov veľmi zaujala. Mali možnosť si prezrieť, ako funguje fotoaparát, oboznámiť sa s históriou fotografie a fotografovania  a zároveň aj príležitosť obliecť sa do dobových kostýmov.