Exkurzia do Bratislavy 13. júna 2017

Zúčastnili sa jej žiaci 2. B triedy spolu s 11 žiakmi 1. A a 6 žiakmi 1. C triedy . Program bol bohatý: plavba loďou z Bratislavy na Devín,  prehliadka historickej pamiatky s odborným výkladom sprievodkyne, návšteva Prírodovedného múzea a prednáška riaditeľa Mgr. Jána Kautmana o plazoch – toto všetko vyplnilo náš čas do 16-tej hodiny. A bodku za úspešným dňom dalo predstavenie  Labutie jazero v SND, kde sme obdivovali tanečné výkony baletných umelcov.

Organizačne podujatie zabezpečili p. prof. Lajtošová a Tóthová.