DEŇ DETÍ

Rovesnícky program je projekt, v ktorom starší žiaci gymnázia učia hrou tých mladších. Cieľom je rozvíjať ich všeobecné znalosti, vzdelávať ich o drogách a ich nebezpečenstve, či naučiť ich spoznať samých seba o trochu viac. Dňa 31.5. zorganizovala naša škola pre žiakov tried príma, sekunda, tercia a kvarta aktivity na oslavu dňa detí. Tieto aktivity boli organizované pani profesorkami Mgr. Andreou Čengerovou a Ing. Miriam Frajtovou za pomoci starších žiakov  z kvinty, ktorí sa zapojili do rovesníckeho programu. Aktivity sa odohrávali vonku a spočívali v zaujímavých hrách, náučných kvízoch, športových súťažiach a logických hádankách. Deň detí bol úspechom. Žiaci súťažili v tímoch, zabávali sa a na konci dňa si zo školy odniesli nové zaujímavé vedomosti, dobrú náladu a tiež zopár cukríkov.

G. Czúdorová, Q