MATEMATIKA, GEOGRAFIA

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE MATEMATIKY A GEOGRAFIE

Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Jana Baková
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Ema Csutorová, Ing. Miriam Frajtová, PaedDr. Ľubica Kovácsová, PhD., Mgr. Miroslava Labovská, Mgr. Igor Mako, Mgr. Zuzana Mesárošová, Mgr. Miloš Mozdík, Mgr. Mária Pompošová, Mgr. Ivana Pripková, Ing. Zuzana Šimeghová

CHARAKTERISTIKA PREDMETU MATEMATIKA

MATURITA MAT

CHARAKTERISTIKA PREDMETU GEOGRAFIA

MATURITA GEO

VYHODNOTENIE ČINNOSTI MAT-GEO 2021/2022

VYHODNOTENIE ČINNOSTI MAT-GEO 2020/2021

VYHODNOTENIE ČINNOSTI MAT-GEO 2019/2020

VYHODNOTENIE ČINNOSTI MAT 2018/2019