MATEMATIKA, GEOGRAFIA

Zloženie predmetovej komisie matematiky

Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Jana Baková MAT/GEO
Členovia predmetovej komisie: Ing. Miriam Frajtová MAT/CHE, Mgr. Ľubica Korčeková MAT/GEO, PaedDr. Ľubica Kovácsová, PhD. MAT/ANJ,  Mgr. Igor Mako MAT/TEC, Mgr. Zuzana Mesárošová MAT/FYZ, Ing. Zuzana Šimeghová MAT/EKN/INF, Mgr. Nadežda Mesárová GEO/BIO


Charakteristika predmetu Matematika
Maturita MAT
Charakteristika predmetu Geografia
Maturita GEG
Vyhodnotenie činnosti MAT-GEO 2021/2022
Vyhodnotenie činnosti MAT-GEO 2020/2021
Vyhodnotenie činnosti MAT-GEO 2019/2020
Vyhodnotenie činnosti MAT 2018/2019