Zloženie predmetovej komisie matematiky

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Jana Baková MAT/GEO
Členovia predmetovej komisie: PaedDr. Mária Beniačiková, PhD. MAT/FYZ, Ing. Miriam Frajtová MAT/CHE, Mgr. Ľubica Korčeková MAT/GEO, PaedDr. Ľubica Kovácsová, PhD. MAT/ANJ,  Mgr. Igor Mako MAT/TEC, RNDr. Ľubomír Nemčok MAT/INF, Ing. Zuzana Šimeghová MAT/EKN/INF, Mgr. Vladimír Tóth MAT/INF/TEC, Mgr. Nadežda Mesárová BIO/GEG, Mgr. Jana Kozlíková ANJ/GEG, Mgr. Mária Pompošová GEO/RUJ/ETV


Matematika

Maturita MAT

Geografia

Maturita GEG

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE BIOLÓGIE

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Čechová
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Filovkinová, Mgr. Nadežda Mesárová, Mgr. Beáta Pintérová, PaedDr. Ľudovít Sebelédi

O PREDMETE

MATURITA