V stredu 29.11. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, ktoré sa konalo na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Súťaž pozostávala z písomného testu, transformácie textu a ústnej časti, v ktorej žiaci ZŠ a osemročného gymnázia mali preukázať znalosti v oblasti rozprávania. V silnej konkurencii uspela a získala výborné druhé miesto žiačka tercie Danielka Počajiová. Srdečne gratulujeme!