VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

výsledková listina prijímacích skúšok štvorročného študijného programu pre školský rok 2023/2024

výsledková listina prijímacích skúšok osemročného študijného programu pre školský rok 2023/2024

Prihláška na štúdium na stiahnutie


Úlohy z prijímacích skúšok z minulého obdobia

školský rok 2021/2022:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

školský rok 2020/2021:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

školský rok 2019/2020:

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA KVÔLI PANDEMICKÝM OPATRENIAM NEKONALI

školský rok 2018/2019::

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

školský rok 2017/2018:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

školský rok 2016/2017:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

školský rok 2015/2016:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

školský rok 2021/2022:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

školský rok 2020/2021:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

školský rok 2020/2021:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

školský rok 2019/2020:

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA KVÔLI PANDEMICKÝM OPATRENIAM NEKONALI

školský rok 2018/2019:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

školský rok 2017/2018:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

školský rok 2016/2017:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

školský rok 2015/2016:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G