SJL prednáška

Dňa 06. septembra 2018 sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým centrom Levice konala prednáška s Marcelom Olšiakom.