TRETIA B

Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Géciová

 1. Abelovská Zara Rosa
 2. Baláž Vladimír
 3. Benčová Simona
 4. Bieliková Alexandra
 5. Bistová Michaela
 6. Cintulová Natália
 7. Cziriová Rebeka
 8. Číkošová Laura
 9. Čulíková Mária
 10. Fašung Lukáš
 11. Gaži Samuel
 12. Greksa Šimon
 13. Hangai Jakub
 14. Harmady Marcus
 15. Holková Jaroslava
 16. Hríbiková Sofia
 17. Hudec Adrián
 18. Kajasová Olívia
 19. Kováč David
 20. Kúdeľová Kristína
 21. Nagy Nikolas Árpád
 22. Papp Artur
 23. Pastierová Alexandra
 24. Szabó Šimon
 25. Škorec Peter
 26. Verešová Ema