Do prezidentovej výzvy proti extrémizmu sa do  pondelka 15. mája prihlásilo 139 tímov. Kreatívci, programátori, psychológovia či študenti navrhli rôzne webstránky, aplikácie, kampane, videá, hry a učebné pomôcky pre školy, ktoré môžu pomôcť vyrovnať sa s nárastom extrémizmu v spoločnosti.  Medzi prihlásenými sme boli aj my! Tím šikovných a iniciatívnych dievčat z kvarty pod vedením Ing. Eriky Sulinovej v zložení Ivana Töröková – vývojárka, Margaréta Piatriková – dizajnérka, Karin Macáková – markatérka a Natália Sitárová – dizajnérka výzvu prezidenta prijali a prihlásili sa s projektom webstránky nebudrasista.sk. Nedostali sme sa medzi päť najlepších návrhov, ktoré vybrala a bude mentorovať porota zložená z členov tímu prezidenta, neziskovej organizácie Slovensko.Digital, odborníkov  na extrémizmus a marketing. Napriek tomu sme prijatím výzvy zaujali jasný postoj mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné, v akej spoločnosti na našom krásnom Slovensku žijú.   Ing. Erika Sulinová, učiteľka informatiky

Poďakovanie prezidenta SR