Zloženie predmetovej komisie informatiky

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Daniela Ďurišová INF/FYZ/MAT
Členovia predmetovej komisie: Ing. Erika Sulinová INF/EKN,  Ing. Patrícia Gazdíková INF/EKN, Ing. Lenka Franěková INF/EKO


O predmete

Maturita