ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE INFORMATIKY

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Daniela Ďurišová
Členovia predmetovej komisie: Ing. Erika Sulinová, Ing. Patrícia Gazdíková, Ing. Lenka Franěková

O PREDMETE

MATURITA