Kampaň “Červené stužky”

8.10., 22.10., 29.10. 2018 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili besedy na tému Duševné zdravie a iné závislosti napr. poruchy príjmu potravy, s MUDr. D. Čechovou z RUVZ v Leviciach.

26.11.2018  sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili besedy na tému Prevencia AIDS/HIV. Aktivistky Slovenského červeného kríža  Lucia Kubincová  z III.C a Denisa Drappanová z Oktávy si pripravili zaujímavé informácie o víruse HIV a tiež prevencii pred AIDS.

30.11.2018 si žiaci Prímy a Sekundy pripomenuli 1.december ako Svetový deň boja proti AIDS vytvorením živej červenej stužky.

3.12. 2018 si rovesnícki aktivisti K. Šípošová – II.B, S. Blaha- II.C, S. Lacková a R. Ludlová – II.D pripravili interaktívne aktivity pre žiakov prvého ročníka na posilnenie komunikačných zručností, najmä vyjadrovanie svojho postoja, a posilnenie kolektívu.