Rovesnícky program o extrémizme

Dňa 27.3.24 si rovesnícke aktivistky I. Sitárová, L. Považanová – Q; D. Jenisová – II.A pripravili zaujímavú diskusiu o extrémizme. Spoločne hovorili druhoch extrémizmu a jeho prejavoch v spoločnosti. Zamysleli sa nad spôsobmi ako mu predchádzať a ako  ho odhaľovať.

I. Sitárová, L. Považanová- Q , D. Jenisová – II.A