TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Beáta Pintérová
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Olympia Plášeková, PaedDr. Ľudovít Sebelédi, Mgr. Ivan Pompoš

O PREDMETE