Zloženie predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy

Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Beáta Pintérová TSV/BIO,
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Ján Koštrna TSV/OBN, Mgr. Olympia Plášeková TSV/RUJ, PaedDr. Ľudovít Sebelédi TSV/BIO, Mgr. Ivan Pompoš TSV/ETV


O predmete