FYZIKA

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE FYZIKY

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Klaudíniová
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Daniela Ďurišová, Ing., Mgr. Renáta Antalová, PhD., Ing. Aneta Polakovičová

O PREDMETE

MATURITA