FYZIKA

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE FYZIKY

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Klaudíniová
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Daniela Ďurišová, PaedDr. Mária Beniačiková, PhD.

O PREDMETE

MATURITA