FYZIKA

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE FYZIKY

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Klaudíniová
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Daniela Ďurišová

O PREDMETE

MATURITA