V dňoch 21.4. až 23.4.2017 sa v Košiciach uskutočnilo celoštátne kolo 45. ročníka Geografickej olympiády. Z našej školy sa ho zúčastnili až traja súťažiaci, Veronika Tordová z III.C, Robert Dianovský z III.D a Michal Vitkovič z IV.B. Súťaž sa začala slávnostným otvorením na rektoráte UPJŠ v Košiciach a pokračovala terénnou exkurziou do okolia Košíc. Ďalší deň bol vyhradený na jednotlivé súťažné kolá, súťažilo sa v písomných testoch, anglickom a multimediálnom teste, obhajovali sa práce a riešili praktické úlohy. Večer nasledovala napriek daždivému počasiu prehliadka historického centra. V posledný deň sa uskutočnilo vyhodnotenie olympiády s potešiteľnými výsledkami. Naši súťažiaci boli mimoriadne úspešní, Michal Vitkovič sa umiestnil na 1. mieste v kategórii A, rovnako na 1. mieste v kategórii B. Okrem toho získal Cenu prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti za najlepší výsledok v kategórii Z. V rebríčku postupujúcich na sústredenie pred medzinárodnou geografickou olympiádou skončil ako prvý a teda ďalej postupuje do výberu na iGeo 2017 v Belehrade. Veronika Tordová a Robert Dianovský takisto nesklamali a obaja skončili ako úspešní riešitelia medzi najlepšími geografmi Slovenska. Veronika sa v kategórii B umiestnila na 11. mieste a Robert v kategórii Z na 10. mieste. Gratulujeme.