Dňa 07. 6.2018 sa konal Šštafetový beh o Pohár primátora mesta. Gymnázium Andreja Vrábla, v tomto už 21. ročníku obsadilo 1. miesto. Štafeta bola zložená z týchto bežcov: Jakub Žlkovan, Ivana Bólová,  Viktória Titková, Marek Janček . Vedúci družstva Mgr. Ján Koštrna.