… O OMAMNÝCH LÁTKACH

V stredu, 23.3. 2022 sme my, rovesnícki aktivisti  – E. Kondrčíková, S. Tužinská,  L. Bartková, J. Urban, M. Šugár – III.D, III.A.,  navštívili dve prvácke triedy- I.B,D. Rozprávali sme sa o fajčení, alkohole a drogách. Žiaci sa zapájali do tematických aktivít, pri ktorých sa museli zamýšľať nad užívaním omamných látok. Viedli sme diskusiu pri ktorej sme sa podelili o vlastné alebo cudzie skúsenosti s alkoholom. Uviedli sme niekoľko príkladov zo skutočného života ako nás môže alkohol ovplyvniť. Aj napriek ťažkej téme panovala príjemná atmosféra, verím, že sme sa aj zabavili a niečo nové sa aj dozvedeli.                                                                                           

L. Bartková – III.A