Ocenenie školy Kanceláriou Európskeho parlamentu

Dňa 16.apríla 2024, počas slávnostného otvorenia celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, Kancelária Európskeho parlamentu diplomom ocenila niekoľko škôl za dlhodobé prehlbovanie tém európskej demokracie a ľudských práv na školách. Medzi ocenené školy patrí aj Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach. Ďakujeme.