PRVÁ D

Triedna učiteľka: Mgr. Ingrid Kosková

 1. Biely Michal
 2. Brooks Paulína
 3. Dojčák David
 4. Haulíková Emma
 5. Horváthová Laura
 6. Chlpačová Elizabeth
 7. Köteles Roman
 8. Kováč Ivan
 9. Kúdeľová Barbora
 10. Maľa Peter
 11. Melegová Natália
 12. Melicher Jakub
 13. Mizeráková Júlia
 14. Mižikar Rainer
 15. Orieščik Tobiáš
 16. Pacherová Bianka
 17. Pokoraczki Maroš
 18. Pračko Alex
 19. Repáňová Nina
 20. Šusták Martin
 21. Tóth Jakub
 22. Tóthová Emma
 23. Vékony Adam