Prednáška Spoločenskovedný seminár

Na spoločenskovednom seminári dňa 27. 04.2021 sme privítali pani prof. PhDr. Silviu Tomaškovú, PhD., ktorá svojou prednáškou “Ľudská myseľ a vedecký výskum” rozšírila naše poznanie o nové myšlienky z filozofie mysle a z experimentálnych výskumov vybraných stavoch mysle v neurovede. Pani profesorka v diskusii veľmi ochotne odpovedala i na náročné otázky našich žiakov. Dovtedy neznáma oblasť filozofie mysle a neurovedy …

VIAC….

Prednáška Spoločenskovedný seminár

Prednáška 23. 11. 2020 o Auréliovi Augustínovi pod vedením doc. Martina Vašeka, PhD. a hlboká filozofická diskusia pozitívne ovplyvnili pondelkový seminár.

Postup do medzinárodného kola Olympiády iGEO

Skvelá Hanka Forgáčová bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole geografickej olympiády iGEO. Geografická olympiáda je súťaž pre žiakov so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a pre stredoškolákov sa organizuje v troch kolách – školské, krajské a celoštátne. Najlepší súťažiaci celoštátneho kola majú navyše možnosť zúčastniť sa prípravného výberového sústredenia, ktoré rozhodne o zložení štvorčlenného …

VIAC….

Výsledky geografickej olympiády

NAŠE ÚSPECHY Geografická olympiáda, kategória E okresné kolo úspešní riešitelia        Ľubor Kubica (Tercia), Rastislav Meňuš (Tercia), Timotej Tariška (Kvarta) Geografická olympiáda, kategória F okresné kolo úspešní riešitelia        Zoltán Benefi (Príma), Igor Kubica (Príma), Dajana Ďurčová (Príma) Geografická olympiáda, kategória Z krajské kolo úspešní riešitelia Jozef Šprlák (Septima), Marianna Kyšová (Kvinta), Juraj Hrušovský (III. A), Ján Mederly (II. B), Matúš …

VIAC….

Stredoškolská konferencia

Dňa 22. 6. 2021 sa konala online Stredoškolská konferencia s cieľom predstaviť odborné práce najlepších projektov celoštátnej prehliadky SOČ v školskom roku 2020/2021. Našu školu na nej so súťažnou prácou „Matematika v každodennom živote“ reprezentovala autorská dvojica Timea Vrtíková (III. D) a Solange de Fatima Šebová (III. B). Dievčatá sa v rámci svojej práce snažili zistiť, do akej miery považujú študenti stredných a vysokých škôl informácie, …

VIAC….

Výsledky matematických súťaží šk. rok 2020/21

Niektoré súťaže boli vplyvom pandemických obmedzení presunuté na neskorší termín a iné, napr. okresné kolo MO Z5 – Z9 a okresné kolo Pytagoriády P6 – P8, zrušené. Väčšina však prebehla podľa harmonogramu a v online priestore. NAŠE ÚSPECHY Stredoškolská odborná činnosť, odbor č. 02 – matematika krajské kolo 2. miesto / celoštátne kolo 4. miesto autorská dvojica Solange de Fatima Šebová (III. …

VIAC….

Workshop Iba sme sa narodili

V rámci projektu ERASMUS+ 2020-1-SK01-KA229-078376 Yes to Migration No to Extremism sme sa 23.06. 2021 zúčastnili workshopu “Iba sme sa narodili ”  – workshop v dobových reáliách i prostredníctvom súčasných nástrojov predstavuje slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny, ale i počas existencie „Slovenského štátu“. Cez príbehy skutočných ľudí sme mali možnosť pochopiť historické súvislosti …

VIAC….

Deň aktivít z pohľadu kvartána

Ráno 24.6.2021 –  len sedem dní pred koncom školského roka sa všetky štyri ročníky malého GAV-u stretli v areáli malej budovy, aby sa zúčastnili Dňa aktivít a zasúťažili si. Pár dní predtým sme si mali utvoriť tímy po dvoch-troch, a to isté bolo povedané aj žiakom ostatných ročníkov. Tieto menšie tímy z jednotlivých tried boli neskôr premiešané so žiakmi  z iných …

VIAC….

Worshop Nežná zmena – SED a SPS

Dňa 25.6.2021 žiaci tretieho ročníka v rámci seminára z dejepisu a spoločenskovedného seminára absolvovali workshop ,,Nežná zmena“. Workshop viedli lektori z občianskeho združenia Post Bellum SK. V rámci workshopu sa žiaci stali obyvateľmi obyčajného bytového domu, členmi rodín a socialistickej spoločnosti koncom 80–tých rokov 20. storočia.  Študenti cez osudy ľudí zisťovali aké boli dopady, prípadne pozitíva na rodinu po Pražskej jari 1968,  vykresľovali atmosféru počas …

VIAC….

Online divadelné predtavenie – SED

Dňa 24.6.2021 žiaci tretieho ročníka a žiaci druhého ročníka, ktorí absolvovali seminár z dejepisu, sa zúčastnili online divadelného predstavenia November 1989. November 1989 je inscenácia, ktorá prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí poukazuje na totalitné praktiky bývalého režimu (sledovanie ŠTB, domové prehliadky, obmedzovanie slobody, úteky cez hranice), objasňuje pád režimu v roku 1989 a nedokonalú snahu o nastolenie demokratického poriadku. Túto dokumentárnu inscenáciu …

VIAC….