2% Z DANÍ

Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Andreja Vrábla Levice!

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2023.

Pri registrácii nášho Rodičovského združenia pri Gymnáziu Andreja Vrábla Levice, ako prijímateľa 2% zaplatenej dane, došlo k administratívnej chybe. Z tohto dôvodu nám registrácia na rok 2024 nebola schválená.

Vzhľadom k týmto okolnostiam a z dôvodu, aby sme o sumu 2% z daní darcov neprišli,  uzatvorili sme v súlade so zákonom, dohodu s OZ Cheval & Bee, ktoré nám prostriedky prijaté od darcov 2% dane pre GAV Levice prevedie na účet nášho RZ.

Preto Vás prosíme o pochopenie a akceptáciu, že vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb za rok 2023 je uvedené iné OZ ako naše RZ a zároveň Vás prosíme, aby ste vo formulári súhlasili so zaslaním Vašich údajov – kvôli identifikácii platieb.

V prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% z Vašich daní, prosíme Vás o oznámenie tejto skutočnosti prostredníctvom e-mailu na sekretariat@gav.sk, aby bolo možné identifikovať darcu a následne previesť darovanú sumu na účet RZ pri GAV Levice.

Ďakujeme za porozumenie a podporu!

Rodičovské združenie pri GAV Levice

Tlačivo VYHLÁSENIE 2%

Tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ…