2% Z DANÍ

Vážení rodičia a priatelia školy,

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri GAV Levice. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň ste už odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky chceme v najbližšom období použiť na:

 • doplnenie školského nábytku do kmeňových učební tried,
 • dobudovanie oddychových zón pre žiakov v interiéri školy,
 • podporu krúžkovej činnosti našich žiakov.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

STE ZAMESTNANEC A ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA VÁS ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ?

 • Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Po vykonaní ročného zúčtovania dane vašim zamestnávateľom ho požiadajte, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.Stiahnite si predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane, doplňte Vaše údaje a výšku dane.
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Rodičovské združenie pri Gymnáziu Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Mierová 5, 934 01 Levice
Právna forma:občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):173196170871
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech troch prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Rodičovské združenie pri Gymnáziu Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Mierová 5, 934 01 Levice
Právna forma:občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):173196170871
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivo VYHLÁSENIE 2%

Tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ…