DRUHÁ B

Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Ďurišová

 1. Abdalla Adem
 2. Adam Juraj
 3. Brezovický Filip
 4. Danišová Petra
 5. Földesiová Lucia
 6. Foltán Timon
 7. Hankovský Kevin
 8. Hlinčík Lukas
 9. Hrúz Peter
 10. Chudý Alexander Samuel
 11. Kováčová Vivien
 12. Krajmer Tobiáš
 13. Kúkel Dávid
 14. Lipták Rastislav
 15. Mezeiová Lesia
 16. Mikla Oliver
 17. Pásztorová Viktória
 18. Peterčáková Alexandra
 19. Pomoziová Aimie
 20. Poracká Aneta
 21. Špaňová Ema
 22. Štupáková Lillian
 23. Uhríková Lea
 24. Valachovičová Paulína
 25. Verešová Beáta